ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PŁYWALNI OD 15.02.2021

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2021 r. z pływalni ponownie mogą korzystać osoby indywidualne. Obowiązuje limit 6 osób (sprzedanych wejściówek) na 1 tor. Harmonogram ogólnodostępnych torów znajduje się w zakładce „rezerwacje torów”. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca. Wszyscy korzystający są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad, które mają pierwszeństwo nad obowiązującym regulaminem pływalni.

Najważniejsze zasady korzystania z obiektu:

 • dezynfekcja dłoni po wejściu na teren wewnętrzny pływalni 
 • zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu z wyłączeniem hali basenowej i pomieszczenia z natryskami
 • obowiązkowe umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz przejście przez brodzik do płukania stóp (obowiązuje również po korzystaniu z toalety w trakcie zajęć)
 • na terenie obiektu obowiązuje utrzymywanie dystansu społecznego
 • bezpośrednio przy kasie/recepcji pływalni może znajdować się tylko jedna osoba
 • widownia zamknięta 
 • w przypadku zajęć zorganizowanych maksymalnie 1 opiekun/rodzic na dziecko (dziecko poniżej 9 roku życia)
 • opiekun/rodzic może przebywać wewnątrz budynku tylko przed i po zajęciach (kiedy dziecko nie jest już pod opieką trenera/instruktora)
 • maksymalne skrócenie pobytu na terenie wewnętrznym pływalni  (wykonanie tylko niezbędnych czynności)
 • stosowanie się do oznakowania i poleceń personelu      

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.01.2021 pływalnia jest niedostępna dla osób indywidualnych oraz szkół pływania/nurkowania/aqua fitnessu itp.

Z pływalni mogą korzystać zawodnicy z klubów sportowych (zarejestrowanych w PZP lub PZTri), którzy posiadają aktualne licencje, potwierdzające ich przynależność do kadry narodowej.

Informacje o dostępności pływalni można uzyskać pod adresem mailowym kontakt@plywalniawitomino.pl lub napisać do nas na Facebooku.

Od 19.10.2020 r. pływalnia otwarta dla klubu sportowego, zajęć szkolnych oraz szkółek pływania

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. z pływalni będą mogły korzystać kluby sportowe, dzieci i młodzież w ramach zajęć szkolnych oraz szkółki pływania.

Wejścia indywidualne pozostają zawieszone.

Najważniejsze zasady korzystania z obiektu:

 • dezynfekcja dłoni po wejściu na teren wewnętrzny pływalni 
 • zakrywanie ust i nosa aż do strefy przebieralni 
 • przy recepcji/kasie pływalni utrzymywanie dystansu społecznego
 • maksymalnie jeden opiekun/rodzic na dziecko  (dziecko poniżej 9 roku życia)
 • widownia zamknięta 
 • maksymalne skrócenie pobytu na terenie wewnętrznym pływalni  (wykonanie tylko niezbędnych czynności)
 • stosowanie się do oznakowania  i poleceń personelu      
 • W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZEGO, MOŻLIWE JEST CAŁKOWITE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI OBIEKTU

PONOWNE OTWARCIE 9 WRZEŚNIA 2020

Już od jutra zapraszamy do korzystania z naszej pływalni.

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Szczegóły dot. dostępności obiektu znajdą Państwo w zakładkach „godziny wejść” i „rezerwacje torów”. Prosimy śledzić te informacje na bieżąco.