CENNIK

 • Bilet normalny– 12,00 zł
 • Bilet ulgowy– 8,00 zł
 • Karnet normalny– 110,00 zł
 • Karnet ulgowy– 70,00 zł
 • Wynajem toru– 105,00 zł
 • Bilet feryjny* – 2,00 zł
 • Bilet rodzinny** – 7,00 zł (1 osoba)

Bilet i karnet ulgowy przysługuje:

 • dzieciom oraz uczniom po okazaniu legitymacji szkolnej,
 • emerytom i rencistom po okazaniu legitymacji
 • osobom niepełnosprawnym po okazaniu legitymacji wydanej przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania
  o Niepełnosprawności. Opiekun osoby niepełnosprawnej, która wymaga pomocy, upoważniony jest do bezpłatnego wejścia na pływalnię
 • studentom do 25 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej

Karnet ulgowy i normalny obejmuje dziesięć wejść
i ważny jest dwa miesiące od daty sprzedaży.

* bilet feryjny obowiązuje w czasie ferii zimowych dla dzieci i uczniów
od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00

** bilet rodzinny przysługuje w soboty i niedziele po okazaniu ważnej karty Gdynia Rodzinna lub ważnej Karty Mieszkańca z logotypem „Gdynia Rodzinna”  wraz z dowodem tożsamości

HONORUJEMY PONIŻSZE KARTY: