FAKTURY VAT OD NOWEGO ROKU

SZANOWNY KLIENCIE

OD STYCZNIA 2020 WYMOGIEM DO WYSTAWIENIA FAKTURY VAT JEST PODANIE NR NIP PRZED ZAKUPEM USŁUGI !!!

(NR NIP MUSI ZOSTAĆ WYDRUKOWANY NA PARAGONIE)