Funkcjonowanie pływalni 15.12 – 23.12.2021

Tory ogólnodostępne:
– maksymalnie 5 osób/tor

Zajęcia zorganizowane:
– maksymalnie 1 opiekun/rodzic na dziecko poniżej 9 roku życia
– opiekun/rodzic może przebywać wewnątrz budynku tylko przed i po zajęciach (kiedy dziecko nie jest już pod opieką trenera/instruktora)

Osoby dysponujące Unijnym Certyfikatem Covid prosimy o posiadanie go ze sobą w wersji elektronicznej.

Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu z wyłączeniem hali basenowej i pomieszczenia z natryskami.