GODZINY WEJŚĆ

PONIEDZIAŁEK, 

6:30, 7:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30 (do 21:15).

WTOREK, CZWARTEK 

6:30, 7:15, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30 (do 21:15).  

ŚRODA

6:30, 7:15, 16:00, 16:45, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30 (do 21:15).

PIĄTEK

6:30, 7:15, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45, 20:30 (do 21:15)

SOBOTA, NIEDZIELA

Pływalnia zamknięta