Godziny wejść

Od poniedziałku do piątku 

6:30, 7.15 (do 8.00), 16.45, 17.30, 18.15,
19.00, 19.45, 20.30, 21.15 (do 22.00).

 

soboty i niedziele
7:30 (do 8:30), 8.30, 9.15, 10.00, 10.45, 11.30, 12.15, 13.00, 13.45, 14.30, 15.15, 16.00, 16.45, 17.30, 18.15, 19.00, 19.45, 20.30 (do 21:15).