GODZINY WEJŚĆ

Ze względu na dużą zmienność godzin wejść polecamy sprawdzać dostępność pływalni w poniższej zakładce:
http://plywalniawitomino.pl/dostepnosc_plywalni/

PONIEDZIAŁEK I ŚRODA

6:30, 7:15, 18:15, 19:00 19:45, 20:30, 21:15 (do 22:00)

WTOREK I PIĄTEK 

6:30, 7:15, 17:30, 18:15, 19:00 19:45, 20:30, 21:15 (do 22:00)

CZWARTEK

6:30, 7:15, 19:00 19:45, 20:30, 21:15 (do 22:00)

SOBOTA, NIEDZIELA

7:30, 8:30, 9:15, 10:00, 10:45, 11:30, 12:15, 13:00, 13:45, 14:30, 15:15, 16:00, 16:45, 17:30, 18:15, 19:00, 19:45 (do 20:30)