JAKOŚĆ WODY

KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody na pływalni Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni

Ostatnie badanie jakości wody (z 20.06.2022 r.) wykazało, że spełniamy normy określone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9.11.2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015, poz. 2016 z późniejszymi zmianami) informujemy, ze według dotychczasowych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji oraz  woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

ZBIORCZA OCENA JAKOŚCI WODY WYDANA PRZEZ PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W GDYNI za okres 01.01.2021 – 31.12.2021

OCENA JAKOŚCI WODY