JAKOŚĆ WODY

KOMUNIKAT

w sprawie jakości wody na pływalni Szkoły Podstawowej nr 12 w Gdyni

 

Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz.U.2015, poz. 2016) informujemy, ze według dotychczasowych badań wykonanych przez akredytowane laboratorium oraz przez codzienną analizę parametrów, woda doprowadzana do niecki z systemu cyrkulacji oraz  woda w niecce basenowej spełnia wymagania mikrobiologiczne i fizykochemiczne określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

 

 

ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY WYDANA PRZEZ PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTORAT SANITARNY W GDYNI za okres 02.06.2017 – 01.06.2018

 ZBIORCZA ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY