Od 19.10.2020 r. pływalnia otwarta dla klubu sportowego, zajęć szkolnych oraz szkółek pływania

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. z pływalni będą mogły korzystać kluby sportowe, dzieci i młodzież w ramach zajęć szkolnych oraz szkółki pływania.

Wejścia indywidualne pozostają zawieszone.

Najważniejsze zasady korzystania z obiektu:

  • dezynfekcja dłoni po wejściu na teren wewnętrzny pływalni 
  • zakrywanie ust i nosa aż do strefy przebieralni 
  • przy recepcji/kasie pływalni utrzymywanie dystansu społecznego
  • maksymalnie jeden opiekun/rodzic na dziecko  (dziecko poniżej 9 roku życia)
  • widownia zamknięta 
  • maksymalne skrócenie pobytu na terenie wewnętrznym pływalni  (wykonanie tylko niezbędnych czynności)
  • stosowanie się do oznakowania  i poleceń personelu      
  • W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZEGO, MOŻLIWE JEST CAŁKOWITE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI OBIEKTU