Od 19.10.2020 r. pływalnia otwarta dla klubu sportowego, zajęć szkolnych oraz szkółek pływania

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. z pływalni będą mogły korzystać kluby sportowe, dzieci i młodzież w ramach zajęć szkolnych oraz szkółki pływania.

Wejścia indywidualne pozostają zawieszone.

Najważniejsze zasady korzystania z obiektu:

  • dezynfekcja dłoni po wejściu na teren wewnętrzny pływalni !
  • zakrywania ust i nosa aż do strefy przebieralni !
  • przy recepcji/kasie pływalni utrzymywanie dystansu społecznego !
  • maksymalnie jeden opiekun/rodzic na dziecko ! (dziecko, które wymaga wsparcia/pomocy)
  • widownia zamknięta ! 
  • maksymalne skrócenie pobytu na terenie wewnętrznym pływalni ! (wykonanie tylko niezbędnych czynności)
  • stosowanie się do oznakowania  i poleceń personelu !     
  • W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZEGO, MOŻLIWE JEST CAŁKOWITE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI OBIEKTU