UWAGA ZMIANY OD 1 SIERPNIA

Od dnia 01.08.2020 r. wprowadzone zostaną następujące zmiany:

 • w soboty i niedzielę ostatnie wejście 19:45 (do 20:30)
 • z toru ogólnodostępnego może korzystać maksymalnie do 8 osób
 • dla osób towarzyszących zostaje udostępniona widownia
 • zacznie obowiązywać nowy regulamin pływalni określający szczegółowe zasady korzystania z obiektu

Jednocześnie informujemy, że trwające prace remontowe na terenie szkoły mogą powodować utrudnienia na parkingu oraz nieznaczne zmniejszenie liczby dostępnych miejsc postojowych.

PŁYWALNIA WZNAWIA FUNKCJONOWANIE 27.06.2020

Pływalnia będzie dostępna dla użytkowników w godzinach 6:30 – 21:15 od poniedziałku do piątku oraz 7:30 – 21:15 w soboty i niedzielę (szczegóły w zakładce „godziny wejść” oraz „rezerwacje torów”). W takim trybie będzie można korzystać z obiektu do 31.08.2020. 

MAKSYMALNA LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH WYNOSI 24 OSOBY/WEJŚCIE ORAZ MAKSYMALNIE 4 OSOBY/TOR PŁYWACKI

Korzystanie z pływalni będzie wymagało od użytkowników przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Poniżej najważniejsze z nich:

 • we wszystkich pomieszczeniach obiektu należy zachować bezpieczny dystans 2 metrów od innych użytkowników oraz od pracowników obsługi
 • nakaz zasłaniania ust i nosa od wejścia głównego do strefy przebieralni
 • nie korzystanie z pływalni w przypadku stwierdzenia u siebie jakichkolwiek objawów chorobowych lub infekcji dróg oddechowych
 • mycie i dezynfekcja dłoni po wejściu do obiektu oraz po kontakcie z elementami wyposażenia pływalni
 • staranne umycie całego ciała pod natryskiem PRZED skorzystaniem z pływalni
 • stosowanie się do oznakowania poziomego oraz pionowego przypominającego o zachowaniu się na terenie całego obiektu
 • unikanie siadania na ławkach w głównym holu
 • nie korzystanie z widowni
 • w miarę możliwości dokonywanie płatności metodą bezgotówkową – zbliżeniową

 


 

 

Ponowne otwarcie 27.06.2020

Ponowne otwarcie pływalni dla wszystkich chętnych użytkowników zaplanowane jest na 27.06.2020 r.

Pierwotnie planowaliśmy przyjąć pierwszych klientów 15 czerwca, jednakże prace związane z przebudową drogi S6 i tygodniowa przerwa w dostawie ciepłej wody od spółki OPEC wymusiła znaczne przesunięcie terminu otwarcia.

ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

W ZWIĄZKU Z ZAOSTRZENIEM  RYGORÓW SANITARNYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PROSIMY WSZYSTKICH RODZICÓW O ROZWAGĘ I NIE PRZYPROWADZANIE DZIECI Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA ORAZ ZWRACANIE UWAGI NA PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ W TRAKCIE KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

DODATKOWO ZAMIESZCZAMY WSZELKIE PRZYDATNE INFORMACJE O TYM JAK POSTĘPOWAĆ, ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZACHOROWANIA

Ulotka koronawirus

Zalecenia NFZ

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów placówek oświatowych