Od soboty 29.05.2021 z pływalni mogą korzystać wszyscy chętni. Szczegóły poniżej:

Obowiązuje 50% obłożenia obiektu. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca. Szczegółowy wykaz dostępnych godzin i torów w zakładce „REZERWACJE TORÓW„.

Karnety, które straciły ważność będą honorowane.

Niestety dostępność pływalni jest mocno ograniczona ze względu na zajęcia zorganizowane dzieci i młodzieży, treningi klubu sportowego oraz szkoły pływania/aquafitness, które odrabiają niezrealizowane wcześniej zajęcia.

Najważniejsze zasady:
– dezynfekcja dłoni przy wejściu głównym
– zakrywanie ust i nosa od wejścia głównego do strefy szatni/przebieralni
– zachowanie dystansu społecznego (tam gdzie jest to możliwe)

– widownia otwartadostępne 22 miejsca siedzące

Na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 29.04.2021 pływalnia pozostaje niedostępna dla osób indywidualnych.

Z pływalni mogą korzystać dzieci i młodzież (do 18 roku życia) tylko w formie zajęć zorganizowanych oraz zawodnicy posiadający ważne licencje PZP lub PZTri potwierdzające ich przynależność do kadry narodowej.

Wysłanie licencji na adres: kontakt@plywalniawitomino.pl oraz posiadanie jej przy sobie (np. w formie elektronicznej) jest niezbędnym warunkiem do skorzystania z obiektu.

Obowiązuje limit 4 lub 6 osób na tor (w zależności od godziny wejścia). Nie prowadzimy rezerwacji miejsc. Prosimy zapoznać się z dostępnością pływalni, która znajduję się w zakładce „REZERWACJE TORÓW”.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami w okresie 13.03 – 30.04.2021 pływalnia ponownie jest niedostępna dla osób indywidualnych oraz sportu amatorskiego.

Z pływalni mogą korzystać jedynie kluby i zawodnicy posiadający ważne licencje PZP lub PZTri, które potwierdzają ich przynależność do kadry narodowej. Osoby, które nie przesłały wcześniej swojej licencji (w okresie 15.01 – 12.02.2021) prosimy wysłać ją na adres: kontakt@plywalniawitomino.pl

Wysłanie licencji oraz posiadanie jej przy sobie w formie elektronicznej lub w formie karty jest niezbędnym warunkiem do skorzystania z obiektu.

Obowiązuje limit 6 osób/tor. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc. Prosimy zapoznać się z dostępnością pływalni, która znajduję się w zakładce „REZERWACJE TORÓW”.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PŁYWALNI OD 15.02.2021

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2021 r. z pływalni ponownie mogą korzystać osoby indywidualne. Obowiązuje limit 6 osób (sprzedanych wejściówek) na 1 tor. Harmonogram ogólnodostępnych torów znajduje się w zakładce „rezerwacje torów”. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca. Wszyscy korzystający są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad, które mają pierwszeństwo nad obowiązującym regulaminem pływalni.

Najważniejsze zasady korzystania z obiektu:

 • dezynfekcja dłoni po wejściu na teren wewnętrzny pływalni 
 • zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu z wyłączeniem hali basenowej i pomieszczenia z natryskami
 • obowiązkowe umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz przejście przez brodzik do płukania stóp (obowiązuje również po korzystaniu z toalety w trakcie zajęć)
 • na terenie obiektu obowiązuje utrzymywanie dystansu społecznego
 • bezpośrednio przy kasie/recepcji pływalni może znajdować się tylko jedna osoba
 • widownia zamknięta 
 • w przypadku zajęć zorganizowanych maksymalnie 1 opiekun/rodzic na dziecko (dziecko poniżej 9 roku życia)
 • opiekun/rodzic może przebywać wewnątrz budynku tylko przed i po zajęciach (kiedy dziecko nie jest już pod opieką trenera/instruktora)
 • maksymalne skrócenie pobytu na terenie wewnętrznym pływalni  (wykonanie tylko niezbędnych czynności)
 • stosowanie się do oznakowania i poleceń personelu      

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14.01.2021 pływalnia jest niedostępna dla osób indywidualnych oraz szkół pływania/nurkowania/aqua fitnessu itp.

Z pływalni mogą korzystać zawodnicy z klubów sportowych (zarejestrowanych w PZP lub PZTri), którzy posiadają aktualne licencje, potwierdzające ich przynależność do kadry narodowej.

Informacje o dostępności pływalni można uzyskać pod adresem mailowym kontakt@plywalniawitomino.pl lub napisać do nas na Facebooku.

Od 19.10.2020 r. pływalnia otwarta dla klubu sportowego, zajęć szkolnych oraz szkółek pływania

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020 r. z pływalni będą mogły korzystać kluby sportowe, dzieci i młodzież w ramach zajęć szkolnych oraz szkółki pływania.

Wejścia indywidualne pozostają zawieszone.

Najważniejsze zasady korzystania z obiektu:

 • dezynfekcja dłoni po wejściu na teren wewnętrzny pływalni 
 • zakrywanie ust i nosa aż do strefy przebieralni 
 • przy recepcji/kasie pływalni utrzymywanie dystansu społecznego
 • maksymalnie jeden opiekun/rodzic na dziecko  (dziecko poniżej 9 roku życia)
 • widownia zamknięta 
 • maksymalne skrócenie pobytu na terenie wewnętrznym pływalni  (wykonanie tylko niezbędnych czynności)
 • stosowanie się do oznakowania  i poleceń personelu      
 • W PRZYPADKU NIEZASTOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZEGO, MOŻLIWE JEST CAŁKOWITE ZAWIESZENIE DZIAŁALNOŚCI OBIEKTU