PŁYWALNIA WZNAWIA FUNKCJONOWANIE 27.06.2020

Pływalnia będzie dostępna dla użytkowników w godzinach 6:30 – 21:15 od poniedziałku do piątku oraz 7:30 – 21:15 w soboty i niedzielę (szczegóły w zakładce „godziny wejść” oraz „rezerwacje torów”). W takim trybie będzie można korzystać z obiektu do 31.08.2020. 

MAKSYMALNA LICZBA OSÓB KORZYSTAJĄCYCH WYNOSI 24 OSOBY/WEJŚCIE ORAZ MAKSYMALNIE 4 OSOBY/TOR PŁYWACKI

Korzystanie z pływalni będzie wymagało od użytkowników przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Poniżej najważniejsze z nich:

  • we wszystkich pomieszczeniach obiektu należy zachować bezpieczny dystans 2 metrów od innych użytkowników oraz od pracowników obsługi
  • nakaz zasłaniania ust i nosa od wejścia głównego do strefy przebieralni
  • nie korzystanie z pływalni w przypadku stwierdzenia u siebie jakichkolwiek objawów chorobowych lub infekcji dróg oddechowych
  • mycie i dezynfekcja dłoni po wejściu do obiektu oraz po kontakcie z elementami wyposażenia pływalni
  • staranne umycie całego ciała pod natryskiem PRZED skorzystaniem z pływalni
  • stosowanie się do oznakowania poziomego oraz pionowego przypominającego o zachowaniu się na terenie całego obiektu
  • unikanie siadania na ławkach w głównym holu
  • nie korzystanie z widowni
  • w miarę możliwości dokonywanie płatności metodą bezgotówkową – zbliżeniową