REZERWACJE TORÓW

W CHWILI OBECNEJ Z PŁYWALNI KORZYSTA UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ORAZ PODMIOTY, KTÓRE POSIADAJĄ UMOWY NAJMU I PROWADZĄ ZORGANIZOWANE ZAJĘCIA SPORTOWE.