ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

W ZWIĄZKU Z ZAOSTRZENIEM  RYGORÓW SANITARNYCH NA TERENIE CAŁEGO KRAJU PROSIMY WSZYSTKICH RODZICÓW O ROZWAGĘ I NIE PRZYPROWADZANIE DZIECI Z OBJAWAMI CHOROBOWYMI NA ZAJĘCIA NAUKI PŁYWANIA ORAZ ZWRACANIE UWAGI NA PRZESTRZEGANIE ZASAD HIGIENY OSOBISTEJ W TRAKCIE KORZYSTANIA Z PŁYWALNI

DODATKOWO ZAMIESZCZAMY WSZELKIE PRZYDATNE INFORMACJE O TYM JAK POSTĘPOWAĆ, ABY ZMINIMALIZOWAĆ RYZYKO ZACHOROWANIA

Ulotka koronawirus

Zalecenia NFZ

Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dla dyrektorów placówek oświatowych