ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PŁYWALNI OD 15.02.2021

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2021 r. z pływalni ponownie mogą korzystać osoby indywidualne. Obowiązuje limit 6 osób (sprzedanych wejściówek) na 1 tor. Harmonogram ogólnodostępnych torów znajduje się w zakładce „rezerwacje torów”. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca. Wszyscy korzystający są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad, które mają pierwszeństwo nad obowiązującym regulaminem pływalni.

Najważniejsze zasady korzystania z obiektu:

  • dezynfekcja dłoni po wejściu na teren wewnętrzny pływalni 
  • zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu z wyłączeniem hali basenowej i pomieszczenia z natryskami
  • obowiązkowe umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz przejście przez brodzik do płukania stóp (obowiązuje również po korzystaniu z toalety w trakcie zajęć)
  • na terenie obiektu obowiązuje utrzymywanie dystansu społecznego
  • bezpośrednio przy kasie/recepcji pływalni może znajdować się tylko jedna osoba
  • widownia zamknięta 
  • w przypadku zajęć zorganizowanych maksymalnie 1 opiekun/rodzic na dziecko (dziecko poniżej 9 roku życia)
  • opiekun/rodzic może przebywać wewnątrz budynku tylko przed i po zajęciach (kiedy dziecko nie jest już pod opieką trenera/instruktora)
  • maksymalne skrócenie pobytu na terenie wewnętrznym pływalni  (wykonanie tylko niezbędnych czynności)
  • stosowanie się do oznakowania i poleceń personelu