Funkcjonowanie pływalni od 1 września 2021

Obowiązuje limit 8 osób/tor. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca. Szczegółowy wykaz dostępnych godzin i torów w zakładce REZERWACJE TORÓW.

Niestety dostępność pływalni będzie ograniczona ze względu na powrót klubu sportowego, zajęć szkolnych oraz zajęć zorganizowanych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Najważniejsze zasady:
– dezynfekcja dłoni przy wejściu głównym
– zakrywanie ust i nosa od wejścia głównego do strefy szatni/przebieralni
– zachowanie dystansu społecznego (tam gdzie jest to możliwe)

– widownia otwartadostępne co drugie miejsce

Ponadto prosimy zapoznać się z regulaminem pływalni: REGULAMIN PŁYWALNI

PŁYWALNIA OTWARTA OD 02.08.2021

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO KORZYSTANIA Z NASZEJ PŁYWALNI.

OBOWIĄZUJE LIMIT 36 OSÓB PŁYWAJĄCYCH/WEJŚCIE.
NIE MA MOŻLIWOŚCI REZERWACJI MIEJSCA.
DOSTĘPNOŚĆ PŁYWALNI W ZAKŁADKACH:
„REZERWACJE TORÓW” I „GODZINY WEJŚĆ”
WSZYSTKICH KORZYSTAJĄCYCH OBOWIĄZUJE PRZESTRZEGANIE REGULAMINU PŁYWALNI.
NA WIDOWNI DOSTĘPNE JEST 50% MIEJSC SIEDZĄCYCH.

Od soboty 29.05.2021 z pływalni mogą korzystać wszyscy chętni. Szczegóły poniżej:

Obowiązuje 50% obłożenia obiektu. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca. Szczegółowy wykaz dostępnych godzin i torów w zakładce „REZERWACJE TORÓW„.

Karnety, które straciły ważność będą honorowane.

Niestety dostępność pływalni jest mocno ograniczona ze względu na zajęcia zorganizowane dzieci i młodzieży, treningi klubu sportowego oraz szkoły pływania/aquafitness, które odrabiają niezrealizowane wcześniej zajęcia.

Najważniejsze zasady:
– dezynfekcja dłoni przy wejściu głównym
– zakrywanie ust i nosa od wejścia głównego do strefy szatni/przebieralni
– zachowanie dystansu społecznego (tam gdzie jest to możliwe)

– widownia otwartadostępne 22 miejsca siedzące

Na podstawie Rozporządzenia RM z dnia 29.04.2021 pływalnia pozostaje niedostępna dla osób indywidualnych.

Z pływalni mogą korzystać dzieci i młodzież (do 18 roku życia) tylko w formie zajęć zorganizowanych oraz zawodnicy posiadający ważne licencje PZP lub PZTri potwierdzające ich przynależność do kadry narodowej.

Wysłanie licencji na adres: kontakt@plywalniawitomino.pl oraz posiadanie jej przy sobie (np. w formie elektronicznej) jest niezbędnym warunkiem do skorzystania z obiektu.

Obowiązuje limit 4 lub 6 osób na tor (w zależności od godziny wejścia). Nie prowadzimy rezerwacji miejsc. Prosimy zapoznać się z dostępnością pływalni, która znajduję się w zakładce „REZERWACJE TORÓW”.

W związku z obowiązującymi obostrzeniami w okresie 13.03 – 30.04.2021 pływalnia ponownie jest niedostępna dla osób indywidualnych oraz sportu amatorskiego.

Z pływalni mogą korzystać jedynie kluby i zawodnicy posiadający ważne licencje PZP lub PZTri, które potwierdzają ich przynależność do kadry narodowej. Osoby, które nie przesłały wcześniej swojej licencji (w okresie 15.01 – 12.02.2021) prosimy wysłać ją na adres: kontakt@plywalniawitomino.pl

Wysłanie licencji oraz posiadanie jej przy sobie w formie elektronicznej lub w formie karty jest niezbędnym warunkiem do skorzystania z obiektu.

Obowiązuje limit 6 osób/tor. Nie prowadzimy rezerwacji miejsc. Prosimy zapoznać się z dostępnością pływalni, która znajduję się w zakładce „REZERWACJE TORÓW”.

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z PŁYWALNI OD 15.02.2021

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2021 r. z pływalni ponownie mogą korzystać osoby indywidualne. Obowiązuje limit 6 osób (sprzedanych wejściówek) na 1 tor. Harmonogram ogólnodostępnych torów znajduje się w zakładce „rezerwacje torów”. Nie ma możliwości rezerwacji miejsca. Wszyscy korzystający są zobowiązani do przestrzegania poniższych zasad, które mają pierwszeństwo nad obowiązującym regulaminem pływalni.

Najważniejsze zasady korzystania z obiektu:

  • dezynfekcja dłoni po wejściu na teren wewnętrzny pływalni 
  • zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całego obiektu z wyłączeniem hali basenowej i pomieszczenia z natryskami
  • obowiązkowe umycie całego ciała pod natryskiem przed wejściem na halę basenową oraz przejście przez brodzik do płukania stóp (obowiązuje również po korzystaniu z toalety w trakcie zajęć)
  • na terenie obiektu obowiązuje utrzymywanie dystansu społecznego
  • bezpośrednio przy kasie/recepcji pływalni może znajdować się tylko jedna osoba
  • widownia zamknięta 
  • w przypadku zajęć zorganizowanych maksymalnie 1 opiekun/rodzic na dziecko (dziecko poniżej 9 roku życia)
  • opiekun/rodzic może przebywać wewnątrz budynku tylko przed i po zajęciach (kiedy dziecko nie jest już pod opieką trenera/instruktora)
  • maksymalne skrócenie pobytu na terenie wewnętrznym pływalni  (wykonanie tylko niezbędnych czynności)
  • stosowanie się do oznakowania i poleceń personelu